Åtgärder gällande Coronaviruset Covid-19

Hej kära kund, blivande kund eller gäst besökare,

Med anledning av den nuvarande covid-19 utvecklingen och den här tidens bekräftade fall av covid-19 ( coronaviruset ) i Sverige, så har vi som bolag förstärkt våra rutiner kring beredskap och proaktiva åtgärder.

Vi följer därför folkhälsomyndighetens direktiv om hur man skall tänka och agera. Mer om det nedan.

All vår personal är meddelade om att stanna hemma om de känner symptom som feber, hosta, andningsproblem eller och influensasymtom. Därefter har vi löpande kontakt med personen i fråga för att se hur det utvecklats.

Eftersom provtagning inte är möjlig dagens datum så följer vi folkhälsomyndighetens rekommendation att vara hemma 48 timmar eller 2 dagar efter att man är frisk.

Våra medarbetare är även informerade om att ha god(are) handhygien och att tvätta händerna ofta med tvål och vatten samt använda handsprit med minst 60% alkohol.

Personer som varit i utlandet sätts i karantän och får vara hemma i två veckor och skall känna sig helt friska om de skall återgå till arbetet. Detta sker i ständig dialog med personen som varit utomlands.

Karantän används då vi vill vara helt säkra på att vår personal inte blivit smittade/ bär smittan vidare till andra i samhället eller dig som kund.

TIll dig som är kund så är vi väldigt tacksamma över att ni meddelar oss direkt om någon i familjen känner sig sjuka, har feber, hosta eller dylikt för att inte riskera någon vidare smittrisk till våra medarbetare.

Vi fortsätter som vanligt att utföra städningarna och kommer jobba enligt folkhälsomyndighetens direktiv.

Skulle du som kund ha några frågor på ovanstående så är du varmt välkommen att kontakta din kontaktperson på Städade Hem.

Varma hälsningar,

Oscar Wahlberg

Städade Hem