Hur säkerställer vi att vår personal är duktiga på att städa?

Hur säkerställer vi att vår personal är duktiga på att städa? 

Detta är en jätteviktig fråga, om inte den allra viktigaste för oss på Städade Hem. 

Att ha bra städare på ett städföretag… Det säger nästan sig självt.. om vi har bra städare som levererar bra städningar så kommer detta i sin tur leda till att vi har nöjda kunder. 

Nöjda kunder leder i sin tur till rekommendationer till andra kunder och det är ju ett väldigt effektivt sätt att växa på. 

När vi intervjuar folk som vill jobba hos oss så finns det väldigt många som säger att dem är duktiga på att städa, men så vet vi och säkerligen du att så inte är fallet. 

Det krävs att man har känsla för detaljer och att man är noggrann hela vägen igenom.  

Vår rekryteringsprocess är särskilt skräddarsydd för att vi skall hitta städare som är väldigt duktiga på att städa och som gör det med en hög noggrannhet och känsla för detaljer. 

Nu åter till städningen och hur vi jobbar för att “kvalitetssäkra” och utbilda våra städare.

Innan en person börjar hos oss på Städade Hem så tar vi alltid ut personen på lärlingsutbildning tillsammans med en handledare hos oss på Städade Hem. Detta efter en första intervju och utdrag ur belastningsregistret såklart.

Vi har idag två stycken handledare ( Linn och Violeta ) som sköter handledarutbildningen där vi har satt upp en ( LU ) lärlings utvärderingsrapport. 

ALLA som börjar på Städade Hem får utföra denna utbildning då vi vill att alla skall städa på samma sätt för att kvalitén skall hålla hög och jämn nivå. 

LU rapporten skall därför ge en sammanfattad bedömning om tror att personen i fråga är kvalificerad att arbeta hos oss eller inte.


Utbildningstiden varierar men vi rekryterar i vanliga fall personer med erfarenhet från städbranshcen sedan tidigare som gör att själva processen går snabbare.

Dag 1

Linn eller Violeta visar vilka städmoment som skall utföras i varje enskilt rum, badrum, sovrum, kök, tvättstuga och så vidare. 

Sedan går vi igenom i vilken ordning vi städar, med vilka medel och vilken färg på microfibertrasorna som skall vara var. 

Vi går igenom känsliga städmaterial så som marmor, hur vi moppar golven, hur mycket medel som skall användas och allt därtill. 

Framförallt så tycker vi det är viktigt med en bra ergonomi när man städar och då att man har rätt redskap och kompetens för att kunna jobba med städning under en lång tid.

Dag 2.  

Under testdagen börjar själva testet för personen som vill börja jobba med oss. 

Vi tittar då efter de saker vi har gått igenom och ser om personen har kunskap om utrustning, känsla för detaljer, förståelse för flödet och dylikt. 

Ser vi att något går åt fel håll så tillrättavisar vi personen i fråga. 

Ser vi att personen är grym på att städa redan första dagen, då ringer handledaren upp personen som är ansvarig för rekryteringen och meddelar att denna person kvalificerar sig för att jobba hos oss.

I andra fall kan själva “LU” rapporten visa sig ligga mitt emellan och handledaren tar då kontakt med personen som är ansvarig för rekryteringen för att höra om de ska gå vidare med rekryteringen eller inte.

Det allra, allra viktigaste är att ha personer som levererar.

Dag 3. Ytterligare testdag/ar

En ytterligare testdag sätts in om vi inte har fått en tillräcklig uppfattning om personen i fråga eller om det skulle finnas någon oro/ funderingar kring hur vi arbetar i vissa situationer. 

Efter LU rapporten

Handledaren som är ansvarig för lärlings utvärdering rapporten och personen som är ansvarig för rekryteringen på Städade Hem går efter utbildningen igenom om personen kvalificerar sig för att jobba hos oss. 

Detta är en del i rekryteringsprocessen, men den är ack så viktig. 

Sedan vi började med det här hos oss på Städade Hem så har vi dels höjt kvalitén på våra städningar men även

Vill du även läsa vad vi ställer för “krav” på våra anställda vid en rekrytering?


Åtgärder gällande Coronaviruset Covid-19

Hej kära kund, blivande kund eller gäst besökare,

Med anledning av den nuvarande covid-19 utvecklingen och den här tidens bekräftade fall av covid-19 ( coronaviruset ) i Sverige, så har vi som bolag förstärkt våra rutiner kring beredskap och proaktiva åtgärder.

Vi följer därför folkhälsomyndighetens direktiv om hur man skall tänka och agera. Mer om det nedan.

All vår personal är meddelade om att stanna hemma om de känner symptom som feber, hosta, andningsproblem eller och influensasymtom. Därefter har vi löpande kontakt med personen i fråga för att se hur det utvecklats.

Eftersom provtagning inte är möjlig dagens datum så följer vi folkhälsomyndighetens rekommendation att vara hemma 48 timmar eller 2 dagar efter att man är frisk.

Våra medarbetare är även informerade om att ha god(are) handhygien och att tvätta händerna ofta med tvål och vatten samt använda handsprit med minst 60% alkohol.

Personer som varit i utlandet sätts i karantän och får vara hemma i två veckor och skall känna sig helt friska om de skall återgå till arbetet. Detta sker i ständig dialog med personen som varit utomlands.

Karantän används då vi vill vara helt säkra på att vår personal inte blivit smittade/ bär smittan vidare till andra i samhället eller dig som kund.

TIll dig som är kund så är vi väldigt tacksamma över att ni meddelar oss direkt om någon i familjen känner sig sjuka, har feber, hosta eller dylikt för att inte riskera någon vidare smittrisk till våra medarbetare.

Vi fortsätter som vanligt att utföra städningarna och kommer jobba enligt folkhälsomyndighetens direktiv.

Skulle du som kund ha några frågor på ovanstående så är du varmt välkommen att kontakta din kontaktperson på Städade Hem.

Varma hälsningar,

Oscar Wahlberg

Städade Hem