Så här följer vi GDPR

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Städade Hem avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Städade Hem och som samlas in i samband med abonnemang/ avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Städade Hem samt andra tjänster som Städade Hem och/ eller samarbetspartners har tillhandahållit.

Städade Hem använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster.

Städade Hem behandlar personuppgifterna internt inom företaget och använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.

Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation, hushållets storlek, boendeform, husdjur, ägande av fritidshus etc.

Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga Integritetspolicy.

KREDITUPPLYSNINGAR

Städade Hem förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om kunden innan avtal ingås. Städade Hem äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden.

MEDARBETARE

Beträffande hantering av personuppgifter för medarbetare följer vi kraven för GDPR. Närmare förtydligande kring policyn delges medarbetaren vid anställning.

Vårt mål är att alla våra kunder ska vara nöjda med vår service.