Så här agerar vi nu under tiden med coronaviruset

Hej kära kund, blivande kund eller gäst besökare,

Med anledning av den nuvarande covid-19 utvecklingen och den här tidens bekräftade fall av covid-19 ( coronaviruset ) i Sverige, så har vi som bolag förstärkt våra rutiner kring beredskap och proaktiva åtgärder.

Vi följer därför folkhälsomyndighetens direktiv om hur man skall tänka och agera. Mer om det nedan.

All vår personal är meddelade om att stanna hemma om de känner minsta typ av symptom som feber, hosta, andningsproblem eller och influensasymtom. Därefter har vi löpande kontakt med personen i fråga för att se hur symptomen utvecklas.

Våra medarbetare är även informerade om att ha god(are) handhygien och att tvätta händerna ofta med tvål och vatten samt använda handsprit med minst 60% alkohol.

Vi har även tillgång till mask och våra medarbetare använder det hos dig som kund som önskar detta. Detta gäller både vid städningarna men även vid eventuella kundmöten.

Personer som varit i utlandet sätts i karantän och får vara hemma i två veckor och skall känna sig helt friska om de skall återgå till arbetet. Detta sker i ständig dialog med personen som varit utomlands.

Karantän används då vi vill vara helt säkra på att vår personal inte blivit smittade/ bär smittan vidare till andra i samhället eller dig som kund.

TIll dig som är kund så är vi väldigt tacksamma över att ni meddelar oss direkt om någon i familjen känner sig sjuka, har feber, hosta eller dylikt för att inte riskera någon vidare smittrisk till våra medarbetare.

Vi fortsätter som vanligt att utföra städningarna och kommer jobba enligt folkhälsomyndighetens direktiv.

Skulle du som kund ha några frågor på ovanstående så är du varmt välkommen att kontakta din kontaktperson på Städade Hem.

Varma hälsningar,

Oscar Wahlberg

Städade Hem