Nytt för 2020: Städade Hem har kollektivavtal

Nytt för 2020: Städade Hem har kollektivavtal

I takt med vår fortsatta expansion och utveckling har vi tagit ett viktigt steg i rätt riktning och blivit medlemmar hos serviceföretagen inom Almega tjänsteförbund.

Detta innebär att vi på Städade Hem omfattas av kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar.

Vad innebär kollektivavtal för medarbetare?

Kollektivavtalet i fråga utgör en grund för hur avtal, löner, semester, ledighet, försäkringar skall formas. Det finns alltså en “mall” som är under ständig utveckling som vi på Städade Hem följer.

Vi kan genom kollektivavtalet numera ha en tydligare ingång till vad som faktiskt gäller vid anställningar.

Detta ger i sin tur en trygghet till dig som vill jobba på Städade Hem samt för dig som kund hos oss.

Mer om avtalet och allt vad det innebär kan du läsa mer om på Almegas hemsida eller genom att gå in och läsa i broschyren som Tjänsteförbunden Almega och Kommunal satt ihop