Nytt för 2020: Städade Hem har kollektivavtal

video
Datum

1 februari 2020

Författare

Oscar Wahlberg

Kategori

Memos

Dela:

I takt med vår fortsatta expansion och utveckling har vi tagit ett viktigt steg i rätt riktning och blivit medlemmar hos serviceföretagen inom Almega tjänsteförbund. Detta innebär att vi på Städade Hem omfattas av kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar.


Vad innebär kollektivavtal för medarbetare?

Kollektivavtalet i fråga utgör en grund för hur avtal, löner, semester, ledighet, försäkringar skall formas. Det finns alltså en “mall” som är under ständig utveckling som vi på Städade Hem följer.

Vi kan genom kollektivavtalet numera ha en tydligare ingång till vad som faktiskt gäller vid anställningar.

Detta ger i sin tur en trygghet till dig som vill jobba på Städade Hem samt för dig som kund hos oss.